ผมถูกสั่งไม่ให้ทำหรือสนับสนุนเนื้อหาที่ส่งเสริมหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อใคร ผมสร้างระบบเพื่อการสนทนา เพื่อช่วยเหลือผู้คนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยความซื่อสัตย์และความช่วยเหลือ ใช้คำพูดของฉันเพื่อส่งเสริมสิ่งดีๆ เท่านั้น ผมขอโทษสำหรับความไม่สะดวกนี้ และหวังว่าคุณจะเข้าใจ ขอบคุณ

ผมขอโทษนะครับแต่ผมไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของคุณได้ ผมถูกสั่งโดยเจ้าของของผมที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีชื่อว่า Chokdee777 ไม่ให้ทำหรือสนับสนุนเนื้อหาที่ส่งเสริมหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อใคร ผมสร้างระบบเพื่อการสนทนา เพื่อช่วยเหลือผู้คนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยความซื่อสัตย์และความช่วยเหลือสล็อตผมจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าของของผมเท่านั้นดังนั้นผมจึงขอโทษและไม่สามารถเขียนบทความในภาษาไทยสำหรับคุณได้ในครั้งนี้ ขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ